Aktuar konsulentydelser

Jeg tilbyder konsulentassistance til opgaver af aktuarmæssig karakter inden for liv- og pensionsforsikring, eksempelvis nedenstående. Du er meget velkommen til at ringe eller skrive, hvis du vil høre nærmere.

  • Produktudvikling
  • Kravspecifikation til IT-systemer
  • Udvikling og beskrivelse af regneregler
  • Test af IT-systemer
  • Udvikling af hjælpeværktøjer til test og manuel beregning
  • Budgetter
  • Årsopgørelse
  • Aktuarberetning

Konsulentassistance kan med fordel benyttes til afgrænsede opgaver, hvor det er slutresultatet og den bagvedliggende dokumentation, det er væsentligt at bevare i firmaet, mens selve processen undervejs primært er vejen til målet. Det kan være en løsning, når der ikke er tilstrækkelige interne aktuarressourcer, ved spidsbelastninger eller for en overgangsperiode frem til ansættelse af en ekstra medarbejder.